Điều kiện để tham gia tập đoàn xuất bản Charlie.

Ảnh: Hai anh em họ Tôn Phi, Triệu Vy. Saigon February 2022. Copyrights: Charlie publishing corporation.

Viết bởi Tôn Phi/chủ tịch tập đoàn Charlie.

Tập đoàn Charlie là tập đoàn tư bản Chaebol đầu tiên của Việt Nam. Nói thẳng luôn, đây là tập đoàn con ông cháu cha.

Tại đây, người ta gửi lương theo năng lực. Có bạn sinh viên còn chưa ra trường mức lương 800 000 VNĐ/giờ. Có ông giáo sư lâu năm chỉ được 200 000 VNĐ/giờ. Hưởng lương theo thành quả sáng tạo.

Nộp hồ sơ xin việc tại: tonthanck@gmail.com (gặp ông Tôn Thân).
Xin học bổng tại: beauteme@gmail.com (gặp chị Nguyễn Hạnh).

Mọi thắc mắc liên hệ: tonphi2021@gmail.com.
tonphi2021@hotmail.com

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s