Giới thiệu sách “Biên khảo về Qủy Cốc Tử” của nhà văn Tôn Phi.

Mời các bạn mua sách “Biên khảo về Qủy Cốc Tử” của tác giả Tôn Phi.  

Giá: PDF: 120 000 VNĐ. Sách in: 300 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi. Wise-Paypal: tonphi2021@gmail.com

Trân trọng cám ơn các bạn.

Sau khi chuyển khoản tiền đặt sách xong, các bạn có thể tải sách xuống tại đây:

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s