Quân chủ lập hiến là thể chế chính trị tốt nhất.

Ông Hun Manet, con trai ông Hunxen, sắp thay bố làm thủ tướng nước Campuchia. Ảnh hoàng gia Campuchia.

Nhà Nguyễn của vua Bảo Đại không phải là quân chủ chuyên chế mà là quân chủ lập hiến.

Tương truyền, hiệu trưởng trường đại học đầu tiên của Nhật Bản là một ông giáo sư người Anh, do hoàng gia Nhật Bản thuê về. Ông này thiết kế hệ thống đại học Nhật Bản tân tiến.

Hun Manet-con trai cả của Hunxen.
Theo triết gia Lương Kim Định, thể chế chính trị tốt nhất là thể chế quân chủ lập hiến.

Cam-pu-chia có tỉ lệ công chức bằng với tỉ lệ công chức ở Trung Quốc, và chỉ bằng 1/10 so với Việt Nam. Bạn lớp tôi nói rằng, người Việt Nam có mộng khoa bảng quá lớn, học để làm công chức, chứ không phải học để vươn tới đỉnh cao nghề nghiệp.

Hun Manet, tốt nghiệp đại học quân sự Mỹ West Point, về chuẩn bị thay cha làm thủ tướng nước Cam-bốt.

Các vị thay nhau làm thủ tướng, thi triển chủ thuyết. Nhà vua đóng vai trò tượng trưng, nhưng vẫn là hình ảnh quốc gia. Thủ tướng vì vậy không dám làm bậy.

Tầng lớp du học sinh Âu-Mỹ bơm dòng máu mới vào châu Á như thế nào? Chúng ta hãy chờ Hun Manet, trưởng thành từ văn hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo kiểu Mỹ, thay đổi nước Cam.

Ở Á châu, từng có nền thiên trị. Thiên trị khác với quân chủ khác với phong kiến. Trong nhiều sách sử, kể cả sách sử của giáo sư Hoàng Anh Khiêm, vẫn sai, và Tôn Phi vẫn phải sửa lại cho tác giả.

Nói chung, sinh viên khoa văn viết sử hay hơn sinh viên khoa sử và làm triết hay hơn sinh viên khoa triết. Ở xứ văn hiến chi bang, dốt văn là không thể làm được văn-sử-triết. Việc phân biệt các loại thể chế rất khó khăn như phân biệt các kinh mạch trong cơ thể người, mà cần phải có đôi bàn tay phẫu thuật vô cùng tài ba và trẻ tuổi mới có thể thực hiện được.

Với thể chế quân chủ lập hiến, là thể chế được minh định trong Kinh Thánh, sách Khải Huyền, đất nước Cam-bốt rồi đây sẽ giàu mạnh nhất Đông Dương.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
Trân trọng cám ơn quý bạn.

Bài viết được đưa vào sách Chính trị học đại cương của tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.

Đặt mua sách Chính trị học đại cương của tác giả Tôn Phi.

Giá: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB bank Viet Nam- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Donate us 3

Đặt mua sách Chính trị học đại cương của nhà văn Tôn Phi

Buy the book with the price of 250 000 VNĐ

10,86 US$

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s