Tính cách tâm trạng hài nhi và tính cách đấng Tạo Hóa.

Tôn Phi và cộng sự.


Viết theo yêu cầu của bạn Nghiêm Sỹ Cường/ Hà Nội.

Chúng ta đọc trong sách Cùng học để giáo dục con trẻ của giáo sư Nguyễn Đình Cống, có danh sách các loại tính cách của một em bé. Trong số 13 loại tính cách cơ bản có tính cách Đấng Tạo Hóa.


Cha mẹ Việt Nam thường có câu: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.”
Những người tính cách Đấng Tạo Hóa thường khổ cha khổ mẹ.
Nhưng nếu họ vượt qua được chốt chặn, thì sẽ hết sức vinh quang.


Tính cách tâm trạng hài nhi, khi không có tiền, sẽ làm liều. Chẳng hạn, hầu hết máy tính ở Việt Nam mua lậu Windows và Office bản Crack. Người bình thường làm như thế được. Tôn Phi không làm như thế được. Tôn Phi phải dùng hàng chính hãng. Máy tính, điện thoại của Tôn Phi, tất tần tật, phải là hàng bản quyền.


Những người có tính cách đấng Tạo Hóa thường rất chủ động. Không ai bày cho Tôn Phi đi lấy mã ISBN cả, Tôn Phi phải tự học lấy và tự thực hành lấy. Ngoài Tôn Phi ra, không có ông giáo sư nào bày cho bạn và sinh viên cách lấy số quốc tế ISBN và cách đưa sách của mình lên Amazon.


Những người có tính cách tâm trạng hài nhi, thường thích hợp với những công việc bảo gì nghe nấy, làm theo lệnh trên dội xuống dưới. Những người có tính cách Đấng Tạo Hóa nên làm các công việc liên quan đến bản quyền, phát minh và sáng chế.


Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 22 tháng Ba năm 2022.

Tôn Phi ( triết gia Lê Minh Tôn).
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Đặt mua sách Tuyển tập thơ Đường của nhà văn Tôn Phi.

Giá:

PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 450 000 VNĐ.

Trân trọng cám ơn quý vị.

bia-cung-hoc-de-giao-duc-con-tre-nguyen-minh-hau-jpeg

Đặt mua sách Cùng học để giáo dục con trẻ của giáo sư Nguyễn Đình Cống

Buy the book with the price of 250 000 VNĐ

10,86 US$

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s