Đông Bình Lộ Tác

Đông Bình Lộ Tác

 

Tác giả: 高適 Cao Thích

Văn bản:

清曠凉夜月

Thanh khoáng lương dạ nguyệt

Bồi hồi cô khách châu

Diểu nhiên phong ba thượng

Độc mộng tiền sơn thu

Thu chí phục dao lạc

Không linh hành giả sầu.

 Dịch nghĩa:

Đêm trăng, trong, lạnh, thuyền khách lẻ loi

trôi quanh quẩn trên sông nước mịt mù.

Mơ núi Thu, khi mùa Thu đến lá rụng

làm cho lữ khách buồn bã.

Dịch thơ:

Làm trên đường Đông Bình

Trong suốt đêm trăng mát

Quanh quẩn thuyền khách trôi

Mịt mùng trên sóng gió

Núi Thu, mộng đơn côi Thu đến lá rơi rụng

Làm buồn lữ khách thôi.

Ghi chú của ban biên tập:

Niên đại của bài thơ này khoảng năm 745.

Liên lạc ban biên tập: rosalee1941@yahoo.com

Mời các bạn đón xem Tuyển tập thơ Đường của các tác giả Hường Lê & Tôn Phi đã phát hành trên Amazon:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s