Hướng dẫn cách gửi bản thảo đến tập đoàn xuất bản Charlie

Hai người mẫu ảnh của nhà xuất bản Sống Mới đang cầm trên tay cuốn Nền kinh tế tri thức- Tôn Phi và Trần Nhật Vy.

Thành viên mới nhất của tập đoàn xuất bản Charlie là tiến sĩ Phạm Hùng Đức, văn bằng tiến sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại đại học Kinh Tế quận 3, gần hồ Con Rùa. Ông đang làm quản lý doanh nghiệp trên 1000 người về Công nghệ viễn thông.

Thành viên lớn tuổi nhất là giáo sư Nguyễn Đình Cống, năm nay 85 tuổi, nhưng sức sản xuất vẫn còn rất tốt.

Nhà xuất bản Sống Mới của tôi đang dẫn đầu về xuất bản tập tin PDF. Nhiều tác giả trong nhà xuất bản Sống Mới đã vươn đến đỉnh cao trong lĩnh vực của mình: giáo sư Hoàng Anh Khiêm trong sử học, triết gia Lê Minh Tôn trong triết lý, giáo sư Nguyễn Đình Cống trong khoa học xây dựng, nhà giáo Vương Đằng trong ngôn ngữ Anh, tác giả Nguyễn Huy Canh trong siêu hình thời gian, kỹ sư Tôn Thân trong xây dựng, cùng một số y bác sĩ.

Bạn là tác giả, có tác phẩm là một công trình sáng tạo, muốn gửi đến tập đoàn Charlie, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn.

Tập tin văn bản (file Word) mà bạn gửi đến nên gói gọn khoảng dưới 1000 trang. Dung lượng nên dưới 10 MB. Cuốn sách lớn nhất của tập đoàn Charlie hiện nay là 300 MB. Còn lại đa số dưới 12 MB.

Khi gửi bản thảo cho chúng tôi, mong quý vị đừng viết tắt, vì như thế sẽ làm mất công chúng tôi phải đánh máy lại.

Tác giả Tôn Phi là người phát minh ra hình thức xuất bản tự động. Dù bạn giàu hay nghèo, sang hay hèn, đến gặp chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn tiếp rước bạn.

Địa chỉ nhận bản thảo:

Về văn, sử, triết, tin học, nộp cho ông Tôn Phi: tonphi2021@gmail.com

Về kinh tế học, xây dựng, nộp cho ông Tôn Thân, trợ lý: tonthanck@gmail.com

100% chúng tôi sẽ trả lời thư.

Phụ lục: Một cảnh làm sách của tập đoàn xuất bản Charlie:

Ủng hộ nhà xuất bản Sống Mới Charlie: teacherkimngan@hotmail.com

Hoặc bằng các phương tiện thanh toán quốc tế tại đây:

Ủng hộ nhà xuất bản Sống Mới

Trân trọng cám ơn quý bạn.

20,00 US$

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s