Lao Lao đình

勞 勞 亭

Tác giả: 李白

Lý Bạch

Văn bản:

勞勞亭 

天下傷心處,

勞勞送客亭。

春風知別苦,

不遣柳條青。

Lao Lao đình

Thiên hạ thương tâm xứ,
Lao Lao tống khách đình.
Xuân phong tri biệt khổ,
Bất khiển liễu điều thanh.

Dch nghĩa

Đây là nơi thương tâm trong chốn nhân gian,
Tiễn khách ở đình Lao Lao.
Gió xuân như) biết nỗi khổ biệt ly,
Nên không khiến nhành liễu có màu xanh.


(Năm 748)

Đình Lao Lao ở phía nam huyện Giang Ninh, tỉnh Giang Tô ngày nay.

Liên lạc ban biên tập: rosalee1941@yahoo.com

Mời các bạn đón xem Tuyển tập thơ Đường của các tác giả Hường Lê & Tôn Phi đã phát hành trên Amazon:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s