Thư chúc mừng sinh nhật mẹ M., khi bố Phi vào bếp.

Kính gửi mẹ M.,

Hôm nay là 23 tháng Ba, sinh nhật của mẹ M.

Bố Phi và bé Bảo An vào bếp, làm cho mẹ M. những món mẹ M. yêu thích.

Sinh nhật tuổi mới, chúc mẹ M. hay ăn chóng lớn, và đẻ cho bố Phi một đàn con nheo nhóc.

Sài Gòn, ngày 23 tháng Ba năm 2022.

Bố Phi.

P/S: Mẹ M. ăn ngon rồi phục tài nấu ăn của bố Phi chưa?

One comment

  1. Thăm Bạn Ngày Sinh Nhật & Thăm Bạn Lần Thứ Hai & Thăm Bạn Lần Thứ Ba Hay Cuối Cùng (T)
    1- Thơ : THĂM BẠN Ngày SINH NHẬT (Chinh Nguyên/H.N.T.)
    2- Thơ : THĂM BẠN Lần THỨ HAI (Chinh Nguyên/H.N.T.)
    3-Thơ : THĂM BẠN Lần THỨ BA Hay CUỐI CÙNG (Chinh Nguyên/H.N.T.)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s