Truyện cô Kim Khanh.

Cô giáo Kim Khánh. Bản quyền ảnh: Tôn Phi.
Cô giáo Kim Khanh. Bản quyền ảnh: Tôn Phi.


Đây là một giờ tôi học cô Kim Khanh. Mỗi giờ tôi trả cho cô 200 000 VNĐ. Những ngày tôi đi lánh nạn ở Đà Lạt.


Ở Đà Lạt, kề bên cổng trường đại học Yersin, có cô giáo Kim Khanh.

Cô Kim nói với tôi là cô bị con cái bỏ rơi. Thằng con của cô lại đi mách với tôi là cô ăn chơi rồi bỏ rơi họ.


Tôi học cô trong những tháng ngày cuối cùng của đời sinh viên.

Năm 2020 đối với tôi rất quan trọng, là năm tôi lấy bằng. May mà có cô Kim Khanh dìu dắt. Các bạn ạ, cô Kim bày cho tôi mở nhà xuất bản.


Bữa cô bị dịch, không kiếm được đồng tiền nào để sống, may thay, cũng là lúc tôi có tiền, và bùng nổ doanh thu. Tôi đã gửi lên Đà Lạt cho cô không biết bao nhiêu là tiền.


May mà tôi thành công trước khi cô chết.


Những ngày này, tôi làm sách cho bà Hương Lê, giáo sư. Bà cho rằng, nếu không gặp tôi, sẽ chẳng bao giờ bà có sách.


Tin mới nhất, là, cô đã về nhà, về với con cái rồi.


Viết từ Sài Gòn, ngày 23 tháng Ba năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Nhà sáng lập tập đoàn xuất bản Charlie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s