Truyện ngắn: Mời các bạn đến thăm cửa hàng sách của bà Charlie.

Bà Charlie nấu cơm không ngon, nhưn thích nấu cơm đãi khách. Ông Charlie muốn kéo khách ra quán ăn hơn. Để bà Charlie nấu, không ngon khách cũng phải khen ngon, vì nể bà.

Bao giờ có dịp vào Sài Gòn, mời bà con cô bác ghé thăm cửa hàng sách của chúng cháu nhé.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s