Vì sao sách Tuyển tập thơ Đường của tác giả Hương Lê được ưu tiên in đầu tiên?

Sách Tuyển tập thơ Đường của tác giả Hường Lê đã xuất bản thành công.

Giáo sư Hường Lê, Hoa Kỳ, 81 tuổi, sắp ngỏm, nên ông Tôn Phi, nhà sáng lập và giám đốc nhà xuất bản Sống Mới đã ưu tiên làm sách cho bà đầu tiên.

ISBN được cấp thành công: 979-8436739823

Tôn Phi phải gác lại mấy dự án của mình để phục vụ mỗi một bà Hường Lê.

Năm 2022, ngày 01 tháng 01, có người đến xông nhà cho Charlie cực kỳ may mắn. Đó là giáo sư Nguyễn Đình Cống.

Bạn này ủng hộ nhà xuất bản Sống Mới của Tôn Phi 38 000 đô. Cái bạn nhận đôi khi chỉ là một cuốn Tuyển tập thơ Đường. Sách đã về đến tay bạn.


Mua sách tại tác giả Tôn Phi.
Email: tonphi2021@gmail.com
Gía: 400 000 VNĐ/sách in. 250 000 VNĐ/sách điện tử PDF.
Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.
Rất cần các bạn ủng hộ. Nhà xuất bản Sống Mới cần được tiếp sức để phát triển.
Trân trọng,
Tôn Phi và Hường Lê.

Đặt mua sách Tuyển tập thơ Đường của tác giả Hường Lê

Buy the book with the price of 450 000 VNĐ

18,00 US$

Mua sách trên Amazon:

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s