Mời quý vị rót vốn đầu tư vào nhà xuất bản Sống Mới của ông Tôn Phi.

Một cô giáo được tài trợ bởi nhà xuất bản Sống Mới. Bản quyền ảnh: Charlie Saigon

Nhà xuất bản Sống Mới hoạt động dựa theo triết Việt của giáo sư Lương Kim Định. Nhà xuất bản của những sinh viên.

Hiện nay, nhà xuất bản Sống Mới là đơn vị duy nhất giữ bản quyền bộ sách triết lý An Vi của giáo sư Lương Kim Định. Bộ sách này tạo ra nguồn lợi vô tận.

Trong hội An Việt toàn cầu của chúng tôi, đã có người làm chủ tọa Đại Hội năng lương mặt trời tại khách sạn Ramada, Ấn Độ. Hội nghị này có khoa học gia Bill Todorof và chủ tịch hội chuyên gia và khoa học gia Ấn Độ là người thuyết trình.

Donate us 3

Ủng hộ tập đoàn xuất bản Charlie

Donate us

20,00 US$

Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s