Giới thiệu sách Giáo trình văn học Ý của nhà văn Tôn Phi.

Một nhân vật trong tiểu thuyết Bố già nổi tiếng của nhà văn Ý Mario Puzo.

Giáo trình văn học Ý của tác giả Tôn Phi. Đây là thành quả của một quá trình làm việc thông minh và khoa học trong suốt 3 năm.

Các thành phần của cuốn sách này, các bạn có thể xem trên trang Trung tâm Văn Bút Việt Nam. Chúng tôi đã đóng thành sách, thuận tiện cho việc học tập của quý vị.

Giá sách: PDF: 250 000 VNĐ.

Sách in: 550 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Bạn nào mua sách PDF thì tự tải xuống tại đây:

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s