Mỗi cú nhấp chuột của bạn đang làm giàu cho một ai đó.

Khi bạn lên mạng và cờ-lích (click) chuột vào một bài báo thì bạn đang làm giàu cho một tòa soạn báo. 1000 lượt như bạn đang xem, họ có 1 USD (23 000 VNĐ). Vì vậy, gần đây chúng ta thấy nội dung kích thích (cướp -giết-hiếp) có trên nhiều báo là vì các báo muốn lấy số lượng lượt đọc. Nhà xuất bản Sống Mới Charlie không làm giàu bằng phương pháp này.

Khi ông Tôn Phi chia sẻ bài viết của bất kỳ ai thì luôn kèm theo hộp thư (email) hoặc số điện thoại (hand phone) của người đó bên dưới, để ai cần tra vấn người ta sẽ liên lạc. Việc chia sẻ những bài viết không có danh tính là hết sức vô trách nhiệm với khán thính giả.

Các bạn ạ. Đằng sau tất cả, còn có thiên triều Trung Hoa.

Thời nay, hãy cẩn thận khi chọn nghề. Bạn tham gia công ty/tập đoàn nào là sẽ làm thành viên của công ty/tập đoàn đó, rất khó để đổi sang công ty/tập đoàn khác.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 24 tháng 03 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s