Bài thơ Quy gia của Đỗ Mục.

Quy gia 歸家

Thơ  này là thơ Trung Quốc, viết vào thời Vãn Đường, bởi nhà thơ Đỗ Mục

Ngôn ngữ sử dụng: Chữ Hán (chữ Nho)
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường

  
 Phiên âm Hán-Việt:

Quy gia

Trĩ tử khiên y vấn,
Quy lai hà thái trì?
Cộng thuỳ tranh tuế nguyệt,
Doanh đắc mấn biên ty?

Dịch nghĩa

Thằng bé níu áo hỏi:
Vì sao về nhà muộn quá thế?
Cùng giành nhau năm tháng với ai,
Để nay được bờ tóc mai bạc như tơ?

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trẻ con vin áo hỏi:
Sao muộn trở về nhà?
Giành với ai năm tháng
Chỉ còn tóc trắng pha?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

Bản dịch của Lê Văn Phong

Trẻ nhỏ nắm áo hỏi:
Sao về quá muộn thôi?
Cùng ai tranh năm tháng?
Tóc bạc quá tơ rồi!

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Trẻ nhà kéo áo hỏi cha,
Muộn màng chi mới về nhà hôm nay?
Tranh giành năm tháng cùng ai,
Mà nay tơ trắng bạc phai mái đầu?

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trẻ nhỏ níu áo hỏi
Sao về muộn quá mà?
Với ai giành năm tháng,
Mà đầu bạc thế a?

Bản dịch của Trọng Vũ

Trẻ thơ kéo áo hỏi
Sao mãi chẳng về nhà?
Với người hơn thua suốt
Lời mái tóc trắng pha!

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trẻ làng níu hỏi kéo tay
Ông ơi muộn thế bao nay mới về
Cùng ai năm tháng tranh hoài
Được chi chỉ thấy tóc mai tơ ngần.

Trẻ thơ níu áo hỏi ta,
Tại sao lại trễ về nhà thế cha.
Cùng ai năm tháng tranh à,
Thắng thời mái tóc hoá ra tơ rồi…

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Trẻ con nắm áo hỏi han
Đi đâu vắng mãi lan man bấy chầy
Cùng ai tranh tháng tranh ngày
Chỉ lưa mái tóc như mây trắng ngần

Figure 1. Ông Trương Việt Linh.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trẻ con níu áo hỏi
Về nhà sao chậm thay
Cùng ai tranh năm tháng
Được gì làn tóc mây

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trẻ thơ níu áo cha han hỏi
Sao trở về trễ nải thế này
Cùng ai vui thú tháng ngày?
Chỉ mang về mái tóc mai trắng rồi

Sách Tuyển tập thơ Đường, được làm bởi ông Tôn Phi, theo đơn đặt hàng và sự ủy quyền của giáo sư Hường Lê.

Ảnh: Một đôi bạn đang đọc sách:

Giá sách: 400 000 VNĐ (sách in). 250 000 VNĐ (sách PDF).

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn các bạn.

Bạn nào mua sách PDF thì thanh toán xong rồi tự tải xuống tại đây:

P/S:

Hiện nay, chúng tôi cần bản dịch các bài thơ Đường của dịch giả Nam Trân. Ai có, xin báo về cho Nhà xuất bản Sống Mới của Tôn Phi và Hương Giang:

tonphi@shop-charlie.com

huonggiang@shop-charlie.com

2 comments

 1. THỨC THỜI
  Cắt rốn chào đời chốn khói hương
  Tre làng lưu giữ mọi niềm thương
  Cha ông ngày ấy lòng luôn đúng
  Con cháu giờ đây chí khác thường
  Học hỏi nên người hay phải nắm
  Ăn làm tạo của tốt thì vương
  Hàng năm đều đặn vè thăm cội
  Góp sức lưu danh thuận mọi đường
  Trần Như Tùng

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s