Chuyện nhà tư bản Tôn Phi trả lương cho nhân viên.

Truyện kể rằng, năm 2023, Tôn Phi bán được 20 000 cuốn Phân tích Truyện Kiều. Mỗi cuốn, Tôn Phi lời độ 300 000 VNĐ. Cộng trừ nhân chia và trừ ra tất cả các chi phí, nhà tư bản Tôn Phi lãi 6 tỷ VNĐ, chỉ từ công viết sách.


Tôn Phi gọi cô người mẫu ảnh ra và chia cho cô 2 tỷ 4. (Ông tác giả lao tâm khổ tứ viết sách chỉ được 3 tỷ 6, cô người mẫu ảnh không làm gì cả, ngồi chụp chơi một tấm được trả 2 tỷ 4.)

Cô không lấy, bảo là góp vốn vào tập đoàn xuất bản của anh.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 25 tháng Ba năm 2022.
Liên lạc mua sách Phân tích Truyện Kiều.
Giá: 450 000 VNĐ.
Tonphi2021@hotmail.com.

Gọi điện: 0344331741 để được hướng dẫn thêm chi tiết.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Mua sách trên bằng VISA CARD và MASTER CARD:

Ảnh bìa Bích Thuận-Phân tích Truyện Kiều

Đặt mua sách Phân tích Truyện Kiều của nhóm soạn giả Tôn Phi

Buy the book with the price of 460 000 VNĐ.

20,00 US$

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s