Kim lũ y 金縷衣 • Áo kim tuyến- thơ Đỗ Thu Nương.

Đỗ Thu Nương. Tranh minh họa tư liệu.

金 縷 衣 Kim Lũ Y.

Tác giả: 杜秋娘 Đỗ Thu Nương

Văn bản:

金縷衣


勸君莫惜金縷衣,
勸君惜取少年時。
花開堪折直須折,
莫待無花空折枝。

Phiên âm:

Kim lũ y

Khuyến quân mạc tích kim lũ y,
Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì.
Hoa khai kham chiết trực tu chiết,
Mạc đãi vô hoa không chiết chi.

Dịch thơ:


Khuyên anh đừng tiếc áo thêu vàng,
Khuyên anh hãy tiếc thời niên thiếu:
Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay,
Đừng chờ hoa rụng bẻ cành không.


Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Đỗ Thu Nương

Bạn nào mua sách PDF thì tải xuống tại đây:

Giá sách:

PDF: 250 000 VNĐ.

Sách in: 450 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s