Hướng dẫn đặt mua sách Nhà báo, nghề nghiệp và sứ mệnh của ký giả Lê Mạnh Hà.

Tác giả: Lê Hà và Tôn Phi.

Số ISBN: 979-8754893931

Nhà xuất bản Sống Mới phát hành năm 2021.

Giá: Sách in: 460 000 VNĐ. Sách điện tử PDF: 250 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Sau khi chuyển khoản tiền sách, quý vị tải sách demo (bản rút gọn) xuống tại đây:

Qúy vị ở xa có thể thanh toán bằng thẻ quốc tế:

Đặt mua sách Nhà báo, nghề nghiệp và sứ mệnh. Tác giả Lê Hà. Năm phát hành: 2021.

Chân thành cám ơn quý vị.

20,00 US$

Mua sách trên Amazon:

Mời các bạn xem một cảnh làm sách của nhà xuất bản Sống Mới và tập đoàn Charlie:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s