Chúng tôi đã chế tạo ra phòng trưng bày ảo như thế nào?

Năm 2018, chúng tôi đã có ta tưởng về phòng trưng bày ảo, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, song lúc đó chưa công bố ra bởi lúc đó người ta cũng chưa mặn mà mấy với việc độc sách.

Năm 2022 này, tập đoàn Charlie chính thức trọng làng thế giới mô hình phòng trưng bày ảo. Tuy ảo nhưng nó cũng là thật. Bạn nào cần sách in thì tải cái ảo đó xuống và in ra. Thế là. Sách của tập đoàn Charlie phục vụ được bạn bè năm châu bốn biển.

Các bạn không biết ông Tôn Phi đã tốn biết bao nhiêu tiền của để làm thí nghiệm đâu. Cuối cùng, trời không phụ lòng người. Phòng trưng bày ảo thành công ngoài dự tính, mỗi ngày có hàng trăm lượt người lên đó mua sách, theo hình thức trả góp, trả sau.

Các bạn không biết, đội ngũ Charlie hạnh phúc đến thế nào khi một cuốn sách ra đời đâu. Ông Tôn Phi đi làm về kiệt sức, vẫn giới thiệu sách của mình cho một bạn cùng toà nhà cùng xem. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của những tháng ngày nghèo khó.

Dù là thời phòng trưng bày ảo, các thiết bị điện toán ngập răng, thì tôi vẫn luôn luôn có giấy, bút bên cạnh, cần là ghi ra viết ngay.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 26 tháng Ba năm 2022.
Tôn Phi.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trợ lý: huonggiang@shop-charlie.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s