Download từ điển Hán-Việt của nhóm tác giả Tôn Phi.

Download từ điển Hán-Việt của nhóm tác giả Tôn Phi.

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Sách PDF tải xuống tại đây:

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s