Giới thiệu từ điển Pháp-Việt của hai tác giả Tôn Phi và Kim Kang.

Ảnh bìa sách Từ điển Pháp-Việt của Tôn Phi và Kim Kang.

Giá sách:

PDF: 120 000 VNĐ.

Sách in bìa mềm: 250 000 VNĐ.

Sách in bìa cứng: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499. ACB. Tôn Phi.

Qúy vị mua sách PDF thì tải sách xuống tại đây:

Phòng trưng bày ảo, nhà xuất bản Sống Mới là nhà xuất bản đầu tiên áp dụng phòng trưng bày ảo ở Việt Nam. Chúng tôi vinh dự có cho tới nay gần 80 lượt tải sách Từ điển Pháp-Việt cách tự động hoặc thủ công. Sự quan tâm của quý vị là nguồn động lực cho chúng tôi làm việc.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Tôn Phi và Kim Kang.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

One comment

  1. Thầy đã nhận được cuốn sách mà Em gửi tặng.
    Cảm ơn em Tôn Phi.

    Thân mến
    Thế Hùng

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s