Truyện ngắn: Vì sao bố Phi thuê người ở.

Truyện ngắn Bố và con gái:
Vì sao bố Phi thuê người ở.
Năm nay là năm thứ sáu, bố Phi thuê người ở trong nhà. Chị Sen đã làm cho bố Phi được 6 năm.

Dân gian bình thường nghĩ: Thuê người ở làm gì cho tốn. Ông địa chủ nghĩ: Muốn rảnh rang thời gian thì phải thuê người ở. Có nó rồi, đầu óc ta được giải phóng, ta sẽ càng làm được nhiều tiền của hơn.


Không phải là giàu rồi mới thuê người ở. Khi chưa giàu, ta cũng phải thuê người ở rồi.
Rất sang không phải đợi chức tước;
rất giàu chẳng đợi phải có tiền.( Hoài Nam Tử)
Người sang trọng là tự nhiên họ sang trọng.


Cho nên, trong vòng con cháu cụ của bố Phi, chỉ có bố Phi là dám thuê người ở trong nhà.


Bé Bảo An hay chơi với cô người ở. Thực ra thì, bố Phi với con gái, và thằng cháu, thì tự mình làm các việc nhà cũng được. Nhưng nuôi người ở cho vui. Bố Phi không trả lương, chỉ cho chị Sen chỗ ở và thức ăn hằng ngày. Vậy mà chị vẫn làm cho bố Phi được 6 năm, và coi như một thành viên trong nhà. Khi nhà có khách, chị phục vụ, không bao giờ dám ngồi vào bàn ăn.

Trong Truyện Kiều, người ta cũng kể về một Kim Trọng có người ở:
“Đề huề lưng túi gió trăng
Sau lưng theo một vài thằng con con.”

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 26 tháng Ba năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s