Vì sao con người ở thế giới Tư Bản chủ nghĩa không bao giờ xài đồ lậu?

Ở Việt Nam, cứ 100 chiếc máy tính thì 98 chiếc dùng phần mềm lậu.

Tôn Phi đang ở nhà ông anh, vừa mới cài cho ông anh bản quyền cho toàn bộ cái máy: từ Windows cho đến Microsoft Office (Word, Excel), phần mềm diệt virus bản quyền (Avast Premium Security). Tối nay tốn gần 6 triệu để bản quyền hóa toàn bộ chiếc máy tính để bàn cho ông bạn.


Ông bạn bảo mình điên, cả xã hội xài đồ lậu (crack), sao Phi giàu quá mà xài đồ bản quyền làm gì cho tốn tiền. Người bạn không hiểu được giá trị lâu dài của việc sử dụng đồ chính hãng.
Nói về bản quyền của Đức Chúa Trời:
Ngày thánh, ngày của Chúa, là thứ Bảy (Sabath) chứ không phải Chủ nhật (Sunday). Cha mẹ dạy giáo lý sai, thì con cháu gặp tai vạ, hóa điên, hóa rồ…
Đặc biệt, lễ Vượt Qua giao ước mới, là lễ do Đức Giê-su thành lập trong phòng cao của Mác. Bạn phải giữ lấy lễ này.
Thế giới Tư Bản chủ nghĩa, không bao giờ xài đồ lậu. Vì thế, thế giới Tư Bản chủ nghĩa giàu có hơn, thịnh vượng hơn những quốc gia khác.
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 26 tháng Ba năm 2022.
Tôn Phi (Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s