Giới thiệu sách “Biên giới điện tử” của các tác giả Tôn Phi và Kim Kang.

Ảnh bìa sách Biên giới điện tử của Tôn Phi đã phát hành trên Nhà xuất bản Sống Mới.


Kính thưa quý vị,
Điện toán đám mây, hay Internet, là các nền tảng điện tử xuyên biên giới.


Chúng tôi bao gồm Tôn Phi và Kim Kang viết cuốn Biên giới điện tử này để hướng dẫn cộng đồng về an toàn kỹ thuật số. Cũng như, làm thế nào để khai thác kho tài nguyên số đang chưa có ai khai thác.


Giá sách: 250 000 VNĐ (sách PDF), 450 000 VNĐ (sách in).


Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.


Sách đã có sẵn trên phòng trưng bày ảo của Tôn Phi.


Liên lạc mua sách: tonphi2021@gmail.com
Trân trọng cám ơn các bạn.

Bạn nào mua sách PDF thì tải xuống tại đây, sau đó tự giác thanh toán tiền:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s