Giới thiệu tác giả Hoàng Anh Khiêm và sách “Đổi mới phương pháp và chương trình ngành học lịch sử”.

Chiêu Anh đang đọc sách Nền kinh tế tri thức của Tôn Phi.

Tác giả Hoàng Anh Khiêm công tác tại đại học Cần Thơ và đại học Đồng Nai. Ngành học lịch sử.

Sách Đổi mới phương pháp và chương trình ngành học lịch sử.

Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Giá sách in: 650 000 VNĐ.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Giáo sư Hoàng Anh Khiêm ủng hộ cho một nền kinh tế tri thức tại Việt Nam.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trường hợp bạn đọc muốn nhắn tin riêng với ông Hoàng Anh Khiêm: hoanganhkhiem@gmail.com

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s