Kinh tế gia nào sẽ cứu nguy cho tình hình kinh tế Việt Nam?

Ảnh: Phóng viên Đinh Quang Anh Thái đang phỏng vấn kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa trong một chương trình kinh tế học. Tôi học được cách tổ chức nhà xuất bản Sống Mới, một phần nhờ nghe các clip của Nguyễn Xuân Nghĩa.

Vào thời điểm hiện tại, chỉ có một người đủ đẳng cấp để vận hành nền kinh tế của nước Việt Nam. Đó là kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

Ở Việt Nam, hiện tại có những kinh tế gia phán được những câu như thế này: “Giá xăng tăng không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.”

Khác với những người giả dối, Nguyễn Xuân Nghĩa có nền nhân bản tốt hơn. Cách nói năng, phân tích vấn đề của ông khá là mực thước.

Nguyễn Xuân Nghĩa thích hợp với vai trò cố vấn, nói khôn. Người có khả năng xắn tay áo vào để làm, chỉ có vua chả giò Trịnh Vĩnh Bình. Trịnh Vĩnh Bình am hiểu kinh điển dân tộc lẫn kiến thức tài chính hiện đại.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 28 tháng Ba năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s