Truyện ngắn: Con gái mách bố với các cô.


Bố Phi ạ.
Mỗi quyển Phân tích Truyện Kiều, bố in ra chỉ hết 100 k thôi. Bố bán 850k lận. Vậy là mỗi cuốn, bố lời 700k.


Bố chỉ trả tiền công cho cô người mẫu ảnh 100k thôi. Nếu con là các cô nhân viên của bố, con sẽ đòi tiền công mỗi cuốn 200k. Bố đã bóc lột của mỗi cô 100k trên một cuốn. Vậy là, bố còn lời 600k, vì bố là tác giả. Con sẽ mách với các cô.


Bố bán được biết bao nhiêu cuốn. Vậy, tiền của bố chạy đi đâu?


Con biết bố cho ai vay tiền. Bố Phi ạ. Người ta không trả cho bố đâu. Bố có biết vì sao không? Để Bảo An nói cho bố luôn nhé. Người ta có tiền người ta ăn nhậu. Người ta nghĩ bố giàu, nên người ta không trả.


Vậy nên, lần sau bán được sách, bố đưa con và cô Chiêu Anh đi nhà hàng đi còn hơn. Đừng mời ai nữa cả. Họ không biết ơn bố đâu.


Bố Phi ạ. Tất cả mọi người đều khủng khiếp trước sức làm việc của bố. Con biết bố đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ hai bố con mình biết thôi nhé.


Yêu bố.

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s