Dell 15 inch Work Station đã về với Cửa hàng sách-máy tính Charlie Sài Gòn.


Mới 80%.
Giá: 17 triệu.
Liên lạc đặt máy:
Tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
Số tài khoản nhận tiền đặt máy: 142720499-ACB-Tôn Phi.
Freeship toàn quốc.

Cửa hàng sách-máy tính Charlie, với kinh nghiệm 2 năm uy tín, kể từ tháng 9 năm 2021.

Đặt mua Dell 15 inch này.

Buy the laptop with the price of 17 000 000 VNĐ

739,13 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s