Bạn Mykhaylo Vladimir người Ukraine liên lạc với nhà văn Tôn Phi.

Mykhaylo Vladimir from Ukraine.


Bạn Mykhaylo Vladimir nói rằng muốn giúp đỡ nhà văn Tôn Phi. Tôi là người phát minh ra hình thức xuất bản tự động sách PDF ở Việt Nam.

Trong chiến tranh Nga-Ukraine không nên nói bên nào đúng và bên nào sai. Chúng ta nên nghĩ xa hơn, ở giai đoạn tái thiết đất nước hậu chiến tranh.

Nhà văn Tôn Phi đã tặng anh Vladimir một cuốn sách của mình.

Các bạn muốn ủng hộ cho Ukraine, vui lòng liên lạc với anh Nghiêm Sỹ Cường, Hà Nội: nghiemsycuong70@gmail.com

Hoặc các bạn có thể gửi thẳng về địa chỉ:

Số tài khoản: 21510004332108
Ngân hàng: BIDV

Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Chu

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Trong tương lai, nhà xuất bản Charlie có dự định mở hiệu sách tại Ukraine.

Mời các bạn nghe clip:

One comment

  1. [9:02 am, 31/03/2022] Mykhaylo Vladimir: we partner
    [9:02 am, 31/03/2022] Mykhaylo Vladimir: we make agreement
    [9:02 am, 31/03/2022] Mykhaylo Vladimir: and i send money for business with u

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s