Sách cực kỳ quý giá: Nhật ký tuổi dậy thì.

Cuốn sách của một cô bé vô danh. Sách kể về cách cô bé vượt qua tuổi dậy thì.

Giá: 78 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Liên lạc mua sách:

tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s