Các nữ sinh trường Gia Long cầm trên tay cuối sách Folk Tales of Vietnam của tác giả Vương Đằng.

Chiều nay, Tôn Phi đem tặng các nữ sinh trường nữ Gia Long cuốn sách Folk Tales Vietnam của tác giả, giáo sư Vương Đằng. Một cuốn sách quý báu.

Các em đã rất vui khi nhận được cuốn sách trên.

Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trợ lý:

Vương Đằng: dayanhvan@yahoo.com

Bạn nào muốn mua sách thì liên lạc với ông Tôn Phi.

Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Có bìa sách và ruột sách, bạn sẽ in được sách.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn úy vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s