Cách dùng từ film, movie (phim, điện ảnh) trong tiếng Anh.

Ảnh bìa sách The English-English-Vietnamese dictionary by Ton Phi and Xuan Nguyen
Ảnh bìa sách The English-English-Vietnamese dictionary by Ton Phi and Xuan Nguyen

FILM, MOVIE

PHIM, ĐIỆN ẢNH

Film, also called movie or motion picture, is a visual art used to simulate experiences that communicate ideas, stories, perceptions, feelings, beauty or atmosphere by the means of recorded or programmed moving images along with other sensory stimulations. The word “cinema”, short for cinematography, is often used to refer to filmmaking and the film industry, and to the art form that is the result of it. 

Phim, hình ảnh chuyển động, một nghệ thuật thị giác được sử dụng để mô phỏng trải nghiệm truyền đạt ý tưởng, câu chuyện, nhận thức, cảm giác, vẻ đẹp hoặc bầu không khí bằng các hình ảnh chuyển động được ghi lại hoặc lập trình cùng với các kích thích giác quan khác. Từ “điện ảnh” thường được sử dụng để chỉ việc làm phim và ngành công nghiệp điện ảnh, và loại hình nghệ thuật kết quả của nó.

Bài viết đã được đưa vào sách The English-English-Vietnamese dictionary của tác giả Tôn Phi và Xuân Nguyễn. Nhà xuất bản Sống Mới 2022.

Đặt mua sách The English-English-Vietnamese dictionary

Author: Xuan Nguyen and Ton Phi. Publisher: New Live publishing house. Released year: 2022.

19,00 US$

Sách PDF giá 230 000 VNĐ.

Tải sách PDF tại đây:

Mua sách trên Amazon:

Giá sách in: 400 000 VNĐ. Gi á sách PDF: 230 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s