Luật sư Lê Văn Thài cầm trên tay cuốn sách “Folk Tales of Vietnam” của giáo sư Vương Đằng

Từ trái sang phải: Ông Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới, luật sư Lê Văn Thài (đội mũ). Công viên Tao Đàn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ngày 31 tháng Ba năm 2022.

Luật sư Lê Văn Thài cầm trên tay cuốn sách “Folk Tales of Vietnam” của giáo sư Vương Đằng​.

Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành tại đại học Kinh Tế hồ Con Rùa, đại học Đông Đô Hà Nội và đại học Văn Lang, Sài Gòn.

Luật sư Lê Văn Thài

Ông Vương Đằng là phiên dịch viên của toà đại sứ Washington.

Sách Folk Tales of Vetnam.

ISBN: 979-8420803783

Liên lạc: tonphi2021@gmail.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s