Những lời khuyên của giáo sư Nguyễn Thế Hùng-đại học Bách Khoa Đà Nẵng dành cho giới trẻ Việt Nam.

Giáo sư Nguyễn Thế Hùng- khoa cơ học thủy -đại học Bách Khoa Đà Nẵng.


Viết bởi Tôn Phi-chủ nhà xuất bản Sống Mới.


Lời giới thiệu: Giáo sư Nguyễn Thế Hùng giảng dạy lâu năm tại đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Ông đã đào tạo ra hàng ngàn, hàng vạn kỹ sư. Năm nay, ở tuổi 70, ông đang hoàn thành những ngày cuối cùng của sự nghiệp giảng dạy. Là nhà cơ học thủy đầu ngành, du học tại Canada, có mối quan hệ khắp thế giới, giáo sư Nguyễn Thế Hùng chỉ cho giới trẻ Việt Nam những con đường để vươn lên.

Điều đầu tiên giáo sư Nguyễn Thế Hùng nói là sức khỏe. Trong tự nhiên có những nguyên lý. Có thể hiểu cơ thể người như một thể tự nhiên và cũng có những nguyên lý để bảo vệ, nâng cao sức khỏe. Các bạn trẻ phải vận động. Thời nay mỗi bạn một cái smartphone rồi đâm miết lười vận động và bệnh tật gia tăng. Là giáo sư đầu ngành về cơ học thủy, ông Hùng hiểu rất rõ dòng vận động của khí huyết, lưu thông trong cơ thể người.

Điều thứ hai là kiến thức chuyên ngành. Các bạn cần phải có một học vấn vững. Để được vậy, trừ ra những bạn thiên tài, còn lại, bắt buộc phải đến trường đại học. Trước đây, và cả bây giờ, nền giáo dục Việt Nam chủ yếu theo hướng nhét đủ tín chỉ, học đủ môn. Theo ông Nguyễn Thế Hùng, bây giờ nên học theo lối phác thảo. Người giảng viên phác thảo cho sinh viên những tiến bộ mới nhất trong ngành nghề mình. Sau đó, em nào muốn đi sâu vào chuyên ngành nào thì đào sâu thêm. Em nào không đi sâu thì vẫn biết được tổng quát ngành nghề.

Điều thứ ba là mối quan hệ. Hãy tưởng tượng bạn gieo đồng xu. Gieo 10000 lần, bạn được 5000 lần sấp, 5000 lần ngửa. Đây là quy luật số lớn. Cũng vậy, trong 1000 người bạn giúp, chỉ có 3-4 người hợp với bạn và ở lại với bạn. Những người làm việc trong lĩnh vực big-data (dữ liệu lớn) hiểu quy luật số lớn khá là sâu sắc. Đối với những bạn muốn làm khoa học lâu dài, 20-30 năm, thì phải có những mối quan hệ. Tôn Phi là một người quảng giao, có nhiều mối quan hệ, trong 1000 người bạn cũng chỉ còn lại 2-3 người.


Tôi quen giáo sư Nguyễn Thế Hùng năm 2016. Vào năm đó xảy ra thảm họa Formosa, tôi còn là một phóng viên và đi đến phỏng vấn ông. Trải qua 6 năm (2022), giáo sư Nguyễn Thế Hùng vẫn hỏi han tình hình nghiên cứu văn học của tôi. Ông nói rằng tôi đã có những tiến bộ vượt bậc trong văn học.

Giáo sư Nguyễn Thế Hùng ở đại học Bách Khoa Đà Nẵng đang làm việc vì một ngày mai tươi sáng. Các bạn sẽ đồng hành cùng ông chứ?

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 31 tháng Ba năm 2022.
Tôn Phi (Triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
Liên lạc giáo sư Nguyễn Thế Hùng: hungntdananguniver@gmail.com
Bài viết đã được đưa vào sách Triết lý giáo dục của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.

Giá sách:

PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Đặt mua sách Triết lý giáo dục

Thank you for support.

20,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s