Phân tích câu nói của Chúa Giê-su: “Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.”

Ảnh trích từ phim. Ngoài đời Chúa Giê-su xấu trai hơn nhiều.


Ai chắc chắn được lên thiên đàng, giơ tay tôi xem? Không ai chắc chắn cả. Rất hiếm người tự tin như vậy.


Kinh Thánh Ma-thi-ơ, chương thứ 4, câu số 17 ghi lại lời nói đầu tiên của Chúa Giê-su lúc làm sứ vụ rao giảng tin lành, tròn 30 tuổi (ứng nghiệm tuổi vua Đa-vit lên ngôi vua năm 30 tuổi), rằng:


<> Càng ngày chúng tôi càng chuẩn bị kỹ cho ngày Chúa đến. Liệu mình còn thiếu thốn gì chăng? Phải lấp cho đầy.


Hằng ngày tôi nói khôn về kinh tế, thiết kế kinh tế cho cả đất nước, nhưng chưa chắc đã thiết kế thành công kinh tế cho gia đình mình. Không ai biết khi nào nước Thiên Đàng đến cả. Từ ngày Chúa Giê-su nói câu đó (khoảng năm 30 sau Công nguyên), nhiều người cứ đợi, hết năm này qua năm khác, chẳng thấy nước thiên đàng đến. Một năm, hai năm, ba năm…người ta trông chờ tận thế, nhưng tận thế chẳng đến. Rồi các thuyết vô thần xuất hiện. Bây giờ, có thể nói rằng, thật giả trắng đen đã lẫn lộn đến mức không thể phân biệt nổi.


Hằng ngày tôi, và cả bạn nữa, nghĩ về Thượng Đế, Đức Chúa Trời. Hỏi 1000 người thì 1000 người đều muốn vào thiên đàng. Mỗi người vẽ nước thiên đàng trong trí óc của mình, và ai cũng cho rằng bản vẽ của mình đúng. Vậy làm sao để biết bản vẽ của mình đúng, bản vẽ của người kia sai? Tất nhiên phải dùng Kinh Thánh. Song, quá chắc vào Kinh Thánh thì, tận tín ư thư bất như vô thư. Hẳn là phải có một bổ đề nào đó đi kèm Kinh Thánh để làm hoàn thiện Kinh Thánh. Vậy là, Kinh Thánh không sai, và cũng có chỗ chừa cho phần ngoài Kinh Thánh. Mặc dù tội lỗi ngập tràn, song, chỉ cần sinh lại thành em bé thì sẽ được vào nước Thiên Đàng. Cùng nhau tìm mấy câu có nội dung này:


“Ðức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Ðức Chúa Trời.” (Giăng 3 câu 3)


“…quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu.” (Ma-thi-ơ chương 3 câu 18)

Nhiều người bị bỏ bùa. Nhiều người bị ma nhập. Toàn bộ các cảnh xảy ra ở nước Do Thái vào thời Chúa Giê-su, được tái hiện lại ở thời nay, ở các quốc gia khác nhau, với một mức độ dồn dập hơn. Một thời đại kinh khủng. Song, vẫn có những cách để vượt qua nỗi kinh hãi đó.


Qúy vị hãy cùng tôi suy nghĩ về những câu nói của Chúa Giê-su.


Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 31 tháng Ba năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s