Yếu tố thiên bẩm của nhà khoa học.

Ảnh: Hai anh em Tôn Phi đang làm sách.

Yếu tố thiên bẩm chiếm 60%, yếu tố tự đào luyện (nhân vi) chiếm khoảng 40% sự thành công của một người trong một lĩnh vực nghề nghiệp.

Nhà khoa học là người làm việc trên tư liệu gốc. Người cùng ngành nhưng không phải nhà khoa học thì làm việc trên tài liệu thứ cấp, tài liệu nghe nói cũng được.


Ví dụ, thầy giáo dạy toán khác với nhà toán học. Thầy giáo dạy toán chỉ cần dạy những gì được truyền đạt. Nhà toán học phải đặt lại bản chất vấn đề.


Để làm nhà khoa học, anh gần như cần phải có yếu tố bẩm sinh. Nếu không, anh không thể bơi ra biển lớn. Biển lớn mà tôi muốn nói ở đây là sân chơi quốc tế. Chẳng hạn, Amazon, Ebay,…Ai giỏi người đó sẽ giàu.

Nói chung, người có sáng chế, phát minh vào giữa mùa này sẽ là lợi thế rất lớn. Bạn có tác phẩm tốt, hãy tham gia các tập đoàn xuất bản rất lớn.

Liên lạc nhà xuất bản Sống Mới: tonthanck@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s