Giới thiệu sách “Truyện cười ý nhị của người Mỹ”, tác giả Vương Đằng.

Tác giả: Vương Đằng.

Vương Đằng

Nguyên Thông Dịch Viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Cựu Giáo Sư Các Trường Thương Mại Hoa Kỳ

Cựu Phụ Khảo Viện Đại Học Cửu Long

Cao Học Bang Giao Quốc Tế (USA)

Cao Học Văn Minh Việt Nam

Cử Nhân Anh Văn (USA)

Nhà xuất bản Sống Mới 2022.

PDF.

Giá: 250 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@gmail.com

Bạn nào đã chuyển khoản rồi thì tải sách về đọc tại đây:

Sách đồng thời đã phát hành trên Amazon:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s