Nhà xuất bản Sống Mới, người đỡ đầu cho các tài năng khoa học.

Nhà xuất bản Sống Mới, tập đoàn xuất bản Charlie là một môi trường cực kỳ chủ động. Ai nấy tự thân vận động trong sự bảo trợ chung của cả tập đoàn. Các bạn được tự do hoạt động, miễn là tuân thủ hiến chương, hiến ước chung.

Mời các bạn có tác phẩm gửi về cho cô Hương Giang: huonggiang@shop-charlie.com

Ảnh minh họa: Ảnh bìa sách Tuyển tập thơ Đường của giáo sư Huong Lê, copyrights nhà xuất bản Sống Mới 2022..

Mời các bạn đón xem bộ sách của nhóm tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon:

https://bit.ly/33yhLRB

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 01 tháng Tư năm 2022.

Tôn Phi (Lê Minh Tôn), giám đỗ nhà xuất bản Sống Mới.

Liên lạc tác giả:

0344331741

Tonphi2021@gmail.com

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s