Truyện ngắn: Bố dạy con gái học bài.

Ảnh: Hai bố con bé Bảo An đang học bài.

Người giỏi là người nói những vấn đề cao siêu bằng một ngôn ngữ hết sức dung dị đời thường, đến nỗi ai ai cũng hiểu được.

Bố Phi làm một cái bìa sách hết 4 ngày.

Bên Ý có nhà triết học Spinoza. Triết gia của niềm vui. Bên Tàu có Khổng Tử. Vạn thế sư biểu.

“Tôi là M., mẹ của bé Bảo An, vợ của ông Phi đây. Tôi bị giật mất điện thoại rồi. Ông ra ngã tư đón tôi được không?”

“M. à? OK. Anh ra ngay.”

Con gái ăn xong, chơi búp bê.

Bố và mẹ ngồi đánh cờ vua. Ván nào bố cũng thua mẹ.

Mẹ M., bà chủ tập đoàn, cũng phải cầm cuốn sách của bố Phi ra chợ bán.

Bài viết đã được đưa vào sách Bố dạy con gái học bài, viết bởi nhà văn Tôn Phi, đã phát hành trên Amazon.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Giá sách:

PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Sách in màu: 550 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Sau khi thanh toán, các bạn tải xuống tại đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s