Truyện ngắn: Con cháu vua Hàm Nghi gửi cho nhà tư bản Tôn Phi 1 triệu USD.


Ảnh 1: Vợ chồng ông Charlie thời sinh viên.

Chuyện kể rằng, ngày trước, cụ ngoại của ông Tôn Phi là thầy đồ dạy vua Hàm Nghi, lúc vua còn là hoàng tử. Sau đó, vua đi đày sang Angola, sinh con đẻ cái. Con cháu của vua vẫn hàng ngày theo dõi tin tức Việt Nam. Họ có biết Tôn Phi là chắt của quan tư đồ của triều đình Huế, con cháu vua Hàm Nghi liên lạc và tài trợ cho tập đoàn Charlie của Tôn Phi số tiền 1 triệu USD.

Vợ chồng ông Tôn Phi từ chối nhận 1 triệu USD đó, bảo là gửi sang Angola cho các bác. Nhà tư bản Tôn Phi đầu tư một siêu thị sách ở bên đó. Các sách của ông Tôn Phi dịch sang tiếng Pháp và bán được bên Angola rất nhiều.

Ảnh 2: Cô gái đầu tư 200 000 VNĐ vào tập đoàn Charlie.

Ảnh 2: Cô gái đầu tư 200 000 VNĐ vào tập đoàn Charlie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s