Ải Nam Quan.

 Ải Nam Quan. Ảnh tư liệu.


Ngắm ải Nam Quan thấm thía buồn
Cây đa mốc cũ lệ mờ tuôn
Nơi Trần Bình Trọng quay răn giặc
Chốn Nguyễn Phi Khanh ngoảnh dậy con
Xưa giống anh hùng mơ bất khuất
Nay nòi tôi tớ mộng chui luồn
Giặc chưa rút kiếm đà chia đất
Xương máu cha ông chớ bán buôn
Nguyễn Thị Tim.

Bài thơ đã được đưa vào tuyển tập thơ Ải Nam Quan của nhà văn Tôn Phi.

Giá sách:

PDF: 250 000 VNĐ.

Sách in: 400 000 VNĐ.

Xem trước một phần của sách tại đây:

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@gmail.com; phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Xem một cảnh làm sách của tập đoàn Charlie:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s