Tập đoàn xuất bản Charlie tuyển dụng nhân viên thành thạo phần mềm đánh văn bản Microsoft Word.

Hai người mẫu ảnh đang cầm trên tay cuốn sách Nền kinh tế tri thức của tập đoàn Charlie.

Nhà xuất bản Sống Mới (New Live publishing house) và Tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn tuyển dụng nhân viên thành thạo Microsoft Word.

Điều kiện tiên quyết: Có nền nhân bản tốt.

Độ tuổi: Trên 15 tuổi ( nghĩa là học lớp 10 trở lên).
Nhiệm vụ: Biên tập Microsoft Word, Adobe PDF.

Lễ Tân trả lời email khách.
Quy định về giờ làm việc:
Làm tối đa 4 tiếng/ngày và tối thiểu 1h30/ngày.

Lương tối thiểu 23 000 đồng/giờ (dành cho học sinh lớp 10). Lương tối đa 1200 000 giờ (dành cho người đã tốt nghiệp đại học).
Môi trường Charlie vô cùng sáng tạo và nhân văn, nhân bản.

Liên lạc: tonphi2021@gmail.com

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Donate us 3

Góp vốn cùng tập đoàn Charlie

Donate us

20,00 US$

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s