Truyện ngắn: Đừng làm phiền tôi. Cách không  bị email làm phiền.

Nếu bạn nói: “Xin rút e-mail nầy ra khỏi list. Cám ơn.” Ví dụ:
lamvan1958@gmail.com”. Sẽ chẳng có ai nghe bạn. Chi bằng, hãy block người đó trong email là xong.

2 comments

  1. NÓ coi mình như trái banh, rác muốn làm gì thì làm. BoTAy.com ! Tôi bị hơn chục năm rồi
    111

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s