Giới thiệu sách của tác giả Lê Phú Khải (chủ biên) về Mozart và sự cống hiến vĩ đại của ông.

Mozart và sự cống hiến vĩ đại.

Sách biên khảo về Mozart.

Viết bởi nhà báo Lê Phú Khải (chủ biên). Biên tập và hiệu đính: Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Copyrights @ Nhà xuất bản Sống Mới 2022

Giá bìa: Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 450 000 VNĐ.

Cửa hàng sách-máy tính Charlie là cửa hàng tự phục vụ. Sau khi thanh toán các bạn tải xuống sách PDF tại đây:

Mời các bạn nghe radio Shakespeare và chúng ta, tác giả Lê Phú Khải. Giọng đọc Úc châu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s