Tôn Phi cài Office, Word bản quyền cho khách hàng.

Phần mềm diệt virus tốt nhất thế giới hiện nay là Avast và Bitdefender. Tôn Phi chỉ cài hai loại này cho khách hàng. Thỉnh thoảng cũng mua Esset để ủng hộ Ukraine.

Thực ra, bất kỳ cuốn sách nào của tôi, khi bạn nhận được thì bạn có quyền phô-tô ra. Sở dĩ chúng tôi nói như vậy vì mọi cuốn sách PDF của chúng tôi đều được đóng khuôn cẩn thận trước khi giao cho khách.

Nói chung, một cái máy, phải bản quyền hết. Song, tôi vẫn thích giải pháp hệ điều hành Linux. Một người là Linux địch lại cả tập đoàn Microsoft. Tôi có một máy Windows và cũng được một anh hướng dẫn sử dụng máy Linux. Đây là người thầy vĩ đại của tôi, dạy cho tôi không bao giờ được dùng hàng crack (hàng bẻ khóa).

Máy mà Tôn Phi đang đánh văn bản trong hình là máy Macbook. Macbook sử dụng hệ điều hành IOS. Hệ điều hành này là miễn phí. Theo tôi, hệ điều hành IOS và Linux tốt hơn hệ điều hành Windows của tý phú Bill Gates. Nhưng Bill Gates rất khôn, có cách để bắt cả thế giới phải dùng hệ điều hành Windows.

Chúng tôi đang tìm kiếm giải pháp để bản quyền hóa toàn bộ máy móc ở Việt Nam.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 03 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Bạn cần cài win bản quyền, office bản quyền, diệt virus bản quyền, hãy gọi Tôn Phi.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s