Thu hồi bản cũ và đổi bản mới sách Triết lý giáo dục của nhà văn Tôn Phi.

Để tái bản lần thứ hai sách Triết lý giáo dục, nhà văn Tôn Phi thu hồi các bản cũ và publish bản mới sách Triết lý giáo dục.

Trong bản mới này:

Tên tác giả duy nhất là ông Tôn Phi.

Đính chính giáo sư Nguyễn Đình Cống chỉ là người tư vấn sách chứ không phải cố vấn.

Bổ sung bài biên khảo Sứ mệnh giáo dục, triết lý giảng dạy của Giáo sư Bernard Nguyên Đăng. Đây là bài rất quan trọng, được đánh giá cao bởi bạn bè năm châu bốn biển.

Các quý vị mua sách PDF sẽ được đổi sách PDF mới.

Các quý vị mua sách in được hoàn lại tiền mua sách, hoặc nếu không thì được nhận bản mới, tùy theo mong muốn.

Bản quyền sách thuộc về tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn.

Trân trọng,

Ngày 04 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Liên lạc nhà xuất bản: huonggiang@shop-charlie.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

Giá sách: PDF: 120 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Cửa hàng sách-máy tính Charlie ở Sài Gòn là cửa hàng tự phục vụ. Sau khi chuyển khoản xong, bạn lấy sách về tại đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s