Buổi họp báo giới thiệu sách “Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản” của triết gia Lê Minh Tôn.

Triết gia Tôn Phi, khuôn mặt khắc khổ ngồi giữa, bên cạnh người đẹp.

Đây là cuốn sách đầu tay, và cũng là cuốn thành công nhất của tác giả Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Bìa sách. In được.

Giá bán: 230 000 VNĐ. (PDF)

450 000 VNĐ (sách in).

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Sách in đến sau 5 ngày.

Xong rồi, quý vị tải sách xuống đọc tại đây:

Bìa tại đây, quý vị có thể in ra, gắn lại và làm thành cuốn sách hoàn chỉnh để đọc.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s