Đọc sách Tuỳ bút về Putin của nhà báo Lê Phú Khải.

Thanh niên Việt Nam đọc sách Tuỳ bút về Putin của nhà báo Lê Phú Khải.

Liên lạc: tonphi2021@gmail.com

Hoặc tonthanck@gmail.com

Giá sách:

PDF: 120 000 VNĐ

Sách in: 400 000 VNĐ.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB- Tôn Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s