Muốn sang phải bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.

Các bạn trẻ của nhà xuất bản Sống Mới đang làm sách “Cùng học để giáo dục con trẻ” của giáo sư Nguyễn Đình Cống. Ông Cống không chỉ là người thầy trong chuyên môn Xây Dựng, ông Cống còn là một hướng đạo sư vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Thời điểm này trong xã hội cần có nhiều người như giáo sư Nguyễn Đình Cống.

Sức mạnh của lời cầu nguyện.
Tôi sinh ra trong một gia đình có bố nghiêm khắc. Bố tôi có cuộc sống mẫu mực, không tì vết. Ông không bao giờ cho con cái hối lộ. Tính cách này của ông ảnh hưởng lên tôi.
Đến năm 28 tuổi, tôi mới học được bài học: Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Chỉ 23 000 nạp cho Amazon, có tư cách thành viên, là bạn xuất bản được sách toàn cầu.
Sống sạch là đúng. Nhưng làm sao sống được mà không hối lộ cái này hay cái nọ cơ chứ? Khi cần qua cầu, phải hối lộ cô lái đò.
Hiện nay, trong xã hội, đang có nhiều việc, thiếu nhân lực trầm trọng, không ai làm, mặc dù tiền đổ vào đó ngay khi có sản phẩm. Nhờ cầu nguyện, chúng tôi nhìn ra. Song chúng tôi sẽ không nói ở đây, mà để bạn tự tìm tòi, suy nghĩ.

Thực ra, Trung Quốc, Triều Tiên,…chưa có tập đoàn xuất bản nào, nhưng Việt Nam đã có tập đoàn xuất bản. Đó là tập đoàn xuất bản Charlie của Tôn Phi.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 06 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Nhà phát minh hình thức xuất bản số PDF đầu tiên của VN.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Phụ lục:

Hai bạn Diệu Ngân và Tôn Phi trong giờ làm việc biên tập sách:

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s