Vì sao sinh viên Phần Lan giàu nhất thế giới?

Thời gian là vấn đề căn cốt của mọi nền văn hóa và Phần Lan đã giải quyết đúng vấn đề thời gian.

Khi một người sinh viên ra trường và mang nợ, người đó sẽ lấy lại của xã hội để đắp vào phần nợ của mình. Cho nên, mới có những vụ án giả sản xuất, giả khoa học,…Điều này sẽ không có ở Phần Lan, nơi khoa học là khoa học thật.

Tác giả là người tốt nghiệp hạng ưu tú. Với một triết lý đúng, chúng ta sẽ có sản phẩm sáng tạo.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Một cảnh làm sách của tập đoàn xuất bản Charlie:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s